Pages Menu
Categories Menu

medycyna naturalna jelita

4. Ciągłość działalności

To nie jest zbyt oczywiste korzyści, ale z pewnością wystarczająco ważne, aby być jednym z 10 największych powodów do utworzenia korporacji. Korporacja może przetrwać jej założyciele, pod warunkiem że jest ona zgodna z przepisami stanowymi i federalnymi.

5. Scentralizowane zarządzanie

Akcjonariusze w corp posiadają prawo do głosowania i ustalenia rady dyrektorów Corp, który z kolei wybiera oficerów corp. To daje kontrolę.

6. Możliwość przeniesienia posiadania

W przeciwieństwie do innych form podmiotu gospodarczego, zainteresowanie własności corp jest łatwo przenosić. Blokowanie żadnego zaporowy porozumienia między akcjonariuszami lub ograniczeń w statutu lub regulaminów, akcji, udziałów mogą być czesciochaby.pl kupowane i sprzedawane swobodnie.

7. Corporate Identity

Akcjonariusze korzystają z poczuciem obrazu i stabilności corp.

8. Oszczędności podatkowe

Korporacje są opodatkowane według stawki niższej niż osoby fizyczne. Mogą właścicielem udziałów w innych korpusów i otrzymywania dywidend korporacyjnym 80% podatku za darmo. Jest to z pewnością jeden z 10 największych powodów do utworzenia korporacji.

9. mniejsze ryzyko IRS Audytu

Prawdopodobieństwa audytów IRS w korporacji są niższe niż na jednostki, a disallowances mogą być mniejsze.

10. Plany Świadczeń Pracowniczych

Ostatnim, ale nie najmniej z 10 największych powodów do utworzenia Corp, można znaleźć w planach świadczeń pracowniczych. Właściciele corp może być w stanie skorzystać z kilku IRS wykwalifikowanych planów świadczeń pracowniczych, które mogą być wykorzystywane zarówno w celu skompensowania pracownikom i zmniejszyć zobowiązanie podatkowe CIT. Płatność z tych korzyści daje Corp odliczenia od podatku, a akcjonariusze mogą otrzymać preferencyjnego opodatkowania dywidend z niego wynikających.

Szukasz nowej karty, które naprawdę mogą pomóc naprawić swój wynik kredytowej? Jeśli tak, możesz ubiegać się o pierwszy Premier kartą kredytową online, aby skorzystać z tego, co oferujesz. Można również stosować w internecie za pomocą karty Orchard Banku, a ten jest świetnym rozwiązaniem również. Ashley Castellanos jest znakomitym pisarzem.

Artykuł dzięki: